Kolme syytä säästää

lighthouse-2592001_1280

Meillä on kuulemma luontainen halu hallita omaa elämää. On kuitenkin paljon asioita, joihin emme pysty vaikuttamaan kuten perimä, todennäköisyys ja yleiset elämän lähtökohdat. Onneksi on muutamia asioita, joihin pystymme vaikuttamaan. Me voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme esimerkiksi varautumalla taloudellisesti.

Säästä sukan varteen

Jokainen on varmaan kuullut kliseen “säästäminen sukan varteen”. Niin tympeältä kuin tulevaisuuteen varautuminen saattaa kuulostaakin, kannattaa silti jatkaa lukemista. On nimittäin inhimillistä, että ongelmat tuntuvat kaukaisilta, niin kauan ennen kuin ne sattuvat omalle kohdalle.

Meille on tyypillistä voivotella jälkikäteen kuinka asiat olisi pitänyt tehdä, kuin miettiä niitä etukäteen. Kuitenkin tilastollisesti voidaan päätellä, että jossain vaiheessa ihmisen elämää tapahtuu suurempia tai pienempiä elämänmuutoksia. Isoja mullistuksia, vaikka ei niin harvinaisia ovat mm. sairastuminen, avioero, työttömyys tai lapsen syntyminen. Pienempiä voivat olla muutto, auton vaihto tai asunnon remontti. Näille muutoksille on tyypillistä, että ne vaikuttavat jollain tavalla talouteen, yleensä negatiivisesti.

Jos emme ole varautuneet isoihin muutoksiin, ongelmat saattavat kumuloitua ja taloudesta tulee itsessään uusi ongelma muiden joukkoon. Jatkuva krooninen rahan puute syö ihmisen henkisiä voimavaroja ja pahimmassa tapauksessa laukaisee monenlaisia kriisejä

Vapauta elämäsi

Raha on alun perin keksitty vaihdannan välineeksi ja se toimii edelleen hyvin siinä tarkoituksessa. Vanhakansa sanoo että raha hyvä renki, mutta huono isäntä. Valitettavasti rahalla on siis myös sosiaalinen ja psykologinen ulottuvuus. Rahan psykologia toimii siten, että sillä on positiivisen vapauttavan vaikutuksen lisäksi myös negatiivinen orjuuttava vaikutus.

Raha voidaan jakaa yksinkertaisesti hyvään ja pahaan rahaan. Hyvä raha tarkoittaa varoja, jotka ovat irrallaan pakollisista elämiseen liittyvistä kuluista, kuten asuminen, ruoka, lääkkeet, jne. Hyvä raha on vaurautta, joka antaa taloudellista liikkumatilaa jokaisen elämään. Yleisesti velan voidaan ajatella olevan pahaa rahaa, jolla on orjuuttava vaikutus, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Velan ottaminen tarkoittaa, että sitoutuu pahimmassa tapauksessa vuosiksi eteenpäin hankkimaan varat velan maksua varten. Jos henkilö on esimerkiksi työtehtävissä, jotka tuntuvat kivireen vetämiseltä, velka pitää tehokkaasti huolen siitä, että reen vetäminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen.

Kaikilla on tuloista ja menoista riippuen erilaiset mahdollisuudet hankkia hyvää rahaa. Perusidea hyvän rahan eli taloudellisen liikkumatilan hankkimiselle on tulojen kasvattaminen ja/tai menojen karsiminen. Ymmärrettävästi hyvätuloisella on lähtökohtaisesti paremmat edellytykset säästää nettotuloistaan enemmän kuin pienituloisen, mutta pienenkin pääoman kartuttaminen tuo turvaa taloudellisesti hankalassa tilanteessa.

Turvaa eläkkeesi

Jos säästäminen sukan varteen tuntuu meistä tympeältä, eläkettä varten se tuntuu varmasti vielä hullummalta ajatukselta. Vaikka eläke on monella kaukana, se on kuitenkin väistämättä edessä. Nuorempana on luonnollista ajatella, että elämä on tässä ja nyt ja vanhana voi sitten kituuttaa. Kun ikää tulee lisää, alkaa väkisin jossain vaiheessa ajatella leppoisia ja mielellään vauraita eläkepäiviä. Tässä vaiheessa eläkettä varten säästäminen on jo myöhäistä, koska säästämisessä nimenomaan aika on rahaa ja myöhemmässä keski-iässä sitä ei enää ole tarpeeksi jäljellä.

Monessa eri tutkimuksessa on todettu, että suurin osa suomalaisista eivät usko saavansa riittävää eläkettä aikanaan. Etenkin nuoret suhtautuvat skeptisesti nykyiseen eläkejärjestelmään. Meillä ei ole perinteisesti totuttu ajatukseen vapaaehtoisen eläkkeen rahoittamisesta, mutta tähän saattaa olla tulossa muutos.

Advertisement